CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s.

Spolek CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s. byl založen 26. 6. 2019. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizací sdružující ženy a muže bez ohledu na národnost, rasu, původ, politické smýšlení či sociální původ. Spolek je politicky nezávislý a hlásí se k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR.

Spolek CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s. ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti civilní ochrany v obcích, civilní bezpečnosti, prevence kriminality, ochrany měkkých cílů, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace, zajištění ochrany majetku a osob v obci a přípravě k obraně státu.

Podrobněji viz STANOVY SPOLKU.

Spolek je řádným členem aliance ČESKÁ COOBRA z.s., která je společným projektem zejména branně-bezpečnostních spolků a firem ve spolupráci s partnery z řad státních institucí a soukromých subjektů. Společným hlavním účelem je jednak analytická, publikační a preventivně výchovná činnost, ale i praktické projekty a aktivity v oblasti civilní ochrany obyvatelstva, civilní bezpečnosti a ochrany měkkých cílů.

Ing. David Buchtela, Ph.D.

předseda spolku

Ing. Vratislav Kašpar, CSc.

místopředseda spolku

TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Firma TRIGON ACADEMIA s.r.o. byla založena 27. října 2015. Společnost se zaměřuje především na analytickou, poradenskou, konzultační a vzdělávací činnost v bezpečnostní oblasti.

Mezi hlavní zaměření činnosti firmy patří analýza bezpečnostních rizik v obcích i společnostech, odborné analytické a konzultační služby v oblastech civilní (i komerční) bezpečnost, prevence kriminality, civilní obrana a ochrana tzv. měkkých cílů, publikační a osvětová činnost, poskytování kurzů a školení v oblasti civilní obrany, bezpečnosti a ochrany měkkých cílů, vývoj a správa výukového a zakázkového specializovaného software a informačních (i znalostních) systémů s prvky umělé inteligence a kooperace na akademických projektech spojených s oblastí bezpečnosti a ochrany měkkých cílů.

Podrobněji viz www.trigonacademia.cz

Hlavní partneři

CIVILNÍ STRÁŽ z.s.

Spolek CIVILNÍ STRÁŽ z.s. (založený 20. 1. 2020) se ve své činnosti zaměřuje zejména na pomoc bezpečnostním složkám při zajištění ochrany a ostrahy strategických prvků infrastruktury (zejména zásobování vodou a potravinami), právního pořádku a bezpečnosti v naší zemi a to po vzoru modelu, který funguje už řadu let v Izraeli či v Maďarsku.

Podrobněji viz www.civilnistraz.cz


ČKBS z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s. (založený v roce 1993) je jednou z nejstarších profesních organizací v oboru soukromých bezpečnostních služeb. Úkolem klubu je hájit zájmy malých a středních firem podnikajících v oboru SBS a vyvíjet aktivity při vytváření legislativy v rámci Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR.

Podrobněji viz www.ckbs.cz

Please enable the javascript to submit this form

CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 082 39 975

Bank. účet: 8001112019 / 2010

info@civilnibezpecnost.cz

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a škoící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigon.pro

Search