Podpořte naši činnost

V případě, že sympatizujete s činností spolku CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s. a máte zájem ho podpořit v oblastech jeho působnost, můžete tak učinit zasláním finančního daru na příslušný bankovní účet spolku.

Při zaslání daru uveďte variabilní symbol odpovídající účelu daru a do zprávy pro příjemce uveďte údaje podle některého z následujících vzorů:

  • DAR - <účel>

  • DAR - <účel> - <jméno a příjmení> , <datum narození>

  • DAR - <účel> - <název dle OR> , <IČ>

Poskytnutí daru spolku je tzv. odečitatelnou položkou ze základu daně z příjmu - Potvrzení o přijetí daru lze vystavit, pokud jsou ve zprávě pro příjemce uvedeny identifikační údaje dárce, tj. jméno, příjmení. datum narození u fyzické osoby a název, IČ u právnické osoby, a výše daru dosáhne v souhrnu alespoň 1000 Kč za rok.

CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s.

Spolek CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s. ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti civilní ochrany v obcích, civilní bezpečnosti, prevence kriminality, ochrany měkkých cílů, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace, zajištění ochrany majetku a osob v obci a přípravě k obraně státu.

Bankovní účet

8001112019 / 2010

IBAN: CZ97 2010 0000 0080 0111 2019

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

<účel>

var. symbol

popis

CIB 111 dar na všeobecnou činnost spolku, zejména na preventivně výchovnou činnost
CIBOOM 555 dar na projekt koncepce CIvilní Bezpečnosti Občanů Obcí a Měst zaměřený na obecní bezpečnost, prevenci kriminality a ochranu měkkých cílů

Please enable the javascript to submit this form

CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 082 39 975

Bank. účet: 8001112019 / 2010

info@civilnibezpecnost.cz

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a škoící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigon.pro

Search